Splošni pogoji poslovanja

Dobrodošli na Foto123 in naše ostale povezane spletne strani podjetja Forma Brežice d.o.o.

Podatki podjetja:

Forma Brežice d.o.o.
Mladinska ulica 3,
8250 Brežice
Telefon: 00386 7 499 45 70
e-mail: info@foto123.si
 
Identifikacijska številka za DDV: SI76116042
Zavezanec za DDV po zakonu.
Matična številka: 5333610000
Št. reg. vložka: 10069800
Registrski organ: AJPES
 
Transakcijski račun:
IBAN SI56 6100 0001 5858 683   (T)   DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA 

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne prodaje Foto123 so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje ter določajo:
 
•Nakupovanje
•Načini dostava
•Čas dostave
•Plačilni pogoji
•Cene
•Prednaročila
•Vračilo blaga
•Reklamacije
•Varovanje osebnih podatkov
•Druga določila
 
Kupec potrjuje, da je seznanjen in se strinja s prodajnimi pogoji.
Naročilo kupca ima značaj pogodbe in zavezuje prodajalca in kupca.

Nakupovanje

Spletna stran Foto123 obiskovalcem predstavlja tiskane in foto izdelke ter omogoča naročilo preko spleta.
Naročilo zavezuje Formo Brežice d.o.o. in kupca ter ima značaj pogodbe. Naročilo skupaj z računom se hrani v prostorih podjetja in bo dostopno potrošniku.

Načini dostave

Za dostavo naročil uporabljamo razne dostavne službe. Naročene izdelke dostavimo na naslov, ki ste ga navedli kot naslov za dostavo. Dostave potekajo večinoma v dopoldanskem času. 
 
Naročeno blago je možno prevzeti tudi osebno na sedežu podjetja Forma Brežice d.o.o., vsak delovnik med delovnim časom podjetja, ki je objavljen na spletni strani www.foto123.si. Če se boste odločili za osebni prevzem, to izberite pri »Načinu dostave«.
 

Hitra in zanesljiva izdelava ter dostava

V normalnih delovnikih izdelke izdelujemo in pošiljamo redno v predidenem roku, ki je naveden pri posameznem izdelku.
 
V kolikor pride med izdelavo do tehničnih težav ali težavo z nabavo določenih materialov se lahko rok izdelave podaljša tudi do 14 delovnih dni. V kolikor v navedenem roku ne moremo odpraviti težav lahko naročilo storniramo o čemer vas obvestimo po e-pošti.
 
Paketi so navadno dostavljeni v roku, ki so navedeni za posamezno državo na spletni strani. Če menite, da vaše naročilo zamuja z dostavo, nas o tem takoj obvestite na info@foto123.si ali nas pokličite na 00386 7 499 45 70 in za vas se bomo potrudili, da boste v najkrajšem možnem času prejeli naročeno blago. 

Poštnina

V kolikor na spletni strani ne poteka akcija “brezplačna dostava” ali niste kupili izdelka pri katerem je navedena brezplačna dostava, strošek dostave naročenih izdelkov plača kupec.
Strošek dostave je naveden na spletni strani in je razviden tudi pri izbiri načina dostave pri oddaji naročila in je odvisna od teže izdelka.
Dostavljamo samo v države Evropske Unije, ki so navedene na spletni strani. V primeru dostave v druge države bomo zaračunali dejanske stroške poštnine po ceniku dostavnega servisa.

Plačilni pogoji

Podjetje Forma Brežice omogoča nakup blaga s plačilom po povzetju, s plačilom po predračunu, s kreditnimi karticami, preko sisema PayPal in z gotovino ter s kreditno kartico v primeru osebnega prevzema. 
 
Če izberete plačilo po predračunu, vam bomo na e-mail poslali podatke za plačilo in ko bo le-ta plačan, bodo naročeni artikli izdelani in odposlani.
Dokler kupnina ni poravnana v celoti, je blago last podjetja Forma Brežice d.o.o..
 
V primeru plačila po povzetju boste naročilo plačali dostavljavcu ob prevzemu.
 

Cene in popusti

Cene izdelkov in poštnine so izražene v evrih (EUR). Pri navedenih cenah bodite pozorni na informacijo ali vsebujejo DDV ali ne. Stopnja DDV, ki se doda neto ceni je odvisna od višje DDV stopnje v državi kamor se izdelek pošilja. Za Slovenijo znaša davčna stopnja na dodano vrednost (DDV) 22 %, za Hrvaško 25%, Avstrija 20%, Nemčija 19% itd. 
Pridržujemo si pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.
 

Vračilo blaga

Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu v 15 dneh od prejema artiklov in sicer na enega od dveh načinov:
 
– da vrne izdelek v 15-ih dneh po prejemu,
– ali, da o odstopu v roku 15-ih dni pisno obvesti podjetje ter v 15-ih dneh po oddaji tega obvestila na podjetje vrne blago.
 
Pogoj v obeh primerih je, da blago na naslov založbe vrne nepoškodovano in v nespremenjeni količini, v obliki, kot ga je prejel. V kolikor so pogoji izpolnjeni, podjetje Forma Brežice kupcu povrne celotno kupnino, vključno s stroški poštnine.
 
V kolikor gre za izdelek višje cenovne vrednosti nad 70€ + DDV, potem gre za posebno vrsto izdelka, ki je narejen stranki po meri in razen v primeru, da je izdelek narejen neustrezno se ga ne da reklamirati. V primeru, ko naročujete večjo količino ali dražji izdelek nas kontaktirajte, da Vam naredimo najprej vzorec ali pokažemo primer izdelka, da se tako predhodno prepričate ali Vam izdelek ustreza.
 
43.d člen ZVPot (Uradni list 38/2014)
 
Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona prenehajo obveznosti strank glede:
 
– izpolnjevanja pogodbe ali
– sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.
 
V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.
 
Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
 
Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.
 
Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.
 
Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.
 
Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga.
 
Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.
 
Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.
 
Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in 43.e člena tega zakona.«.

Reklamacije

Zavezujemo se, da bomo upoštevali vse reklamacije, ki jih bomo prejeli pisno ali po elektronski pošti (info@foto123.si) v 15-ih dneh po prejemu naročenega blaga.
Za skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisujejo veljavni pravilniki v Republiki Sloveniji. Gre za napake, pri katerih blago nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo (npr. zamešane strani v knjigi, prazne strani ipd.). Pri takšni napaki lahko kupec uveljavlja svoje pravice, če obvesti založbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Napako mora natančno opisati in založbi omogočiti, da stvar pregleda. Ne odgovarjamo za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. V primeru pravilnega obvestila podjetja ima kupec pravico zahtevati, da se odpravi napaka na blagu ali da se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali da se vrne plačani znesek. Ta pravica ugasne s potekom dveh let od dneva, ko je kupec o stvarni napaki obvestil založbo.
 
Po 37.c členu ZVPot ima potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, pravico od prodajalca zahtevati, da:
 
– odpravi napako na blagu ali
– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
– blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali
– vrne plačani znesek.
 
Pridržujemo si pravico do presojanja upravičenosti reklamacije.
 
Vse spore bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, bo spor reševalo pristojno sodišče v Krškem in obravnave bodo potekale v Slovenskem jeziku.

Varovanje osebnih podatkov

Kupec dovoljuje, da podjetje Forma Brežice d.o.o. vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki. Podatke, ki jih posredujete na tej spletni strani, zbiramo izključno za interne potrebe ali izvedbo naročila. Zavezujemo se, da bomo s podatki ravnali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004, 94/2007) ter da bomo vse podatke uporabljali izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru ne bomo posredovali tretji osebi.
 
Podjetje Forma Brežice d.o.o. lahko uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbrala iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: neposredno trženje) v skladu z določbami tega poglavja, če drug zakon ne določa drugače.
 
Za namene neposrednega trženja lahko podjetje Forma Brežice d.o.o. uporablja le naslednje osebne podatke, ki jih je zbrala v skladu s prejšnjim odstavkom: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, naslov elektronske pošte ter številko telefaksa. Na podlagi osebne privolitve posameznika lahko podjetje Forma Brežice d.o.o. obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev posameznika, ki je izrecna in praviloma pisna ali potrjena po elektronski pošti.

Druga določila

Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.
Podjetje Forma Brežice d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca Izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

Povezava do Spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).
Vsi tu navedeni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in Formo Brežice d.o.o..

V primeru, da se med nakupom pojavijo težave, nas o tem prosimo nemudoma obvestite na elektronski naslov info@foto123.si.

IZBERI OBLIKO KOLEDARJA